Główne obszary programu dla Gdyni:

 • W miejsce Agencji Rozwoju Gdyni powołamy Gdyńską Agencję Wsparcia Inwestorów, która będzie odpowiedzialna za przyciąganie inwestorów.
 • Doprowadzimy do ścisłej współpracy Gdyni z Agencją Rozwoju Pomorza, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w zakresie rozwoju gospodarczego Gdyni i jej przedsiębiorców, aby zapewnić miastu wpływ podatków oraz nowe miejsca pracy dla mieszkańców.
 • Gdynia musi zyskać na planach budowy elektrowni jądrowej w Choczewie. To w Gdyni powinno zostać powołane Centrum Integracji Prac nad Rozwojem Technologii Atomowych w Polsce – specjalistyczny ośrodek badawczo – rozwojowy, zaplecze kadrowe, inwestycyjne i technologiczne przygotowywanej i budowanej elektrowni atomowej.
 • Chcemy, aby Gdynia stała się polskim centrum energetyki wiatrowej – projekty produkcyjne ważne dla Stoczni Gdynia i mniejszych gdyńskich zakładów.
 • Chcemy, aby Gdynia była polskim centrum gospodarki morskiej, aby projekty związane z gospodarką morską były inicjowane i prowadzone w Gdyni.
 • Działania władz Gdyni oprzemy na współpracy z sąsiednimi gminami. Doprowadzimy do poszerzenia i zacieśnienia współpracy między Gdynią a sąsiednimi samorządami zarówno w ramach Trójmiasta, jak i Małego Trójmiasta Kaszubskiego i innych sąsiednich gmin.
 • Doprowadzimy do realizacji flagowego obiektu w Gdyni – rozbudowy gdyńskiego oceanarium oraz jego potencjału w formule projektu badawczo – naukowo – edukacyjnego. Chcemy, aby obiekt był magnesem dla turystów i prężnie działającą placówką edukacyjną.

CHCEMY SPÓJNEJ I DALEKOSIĘŻNEJ POLITYKI WOBEC ROZWOJU PORTU W GDYNI

 • Uporządkujemy struktury miejskie, aby zapewnić przejrzystość, dostępność i transparentność oraz łatwość poruszania się w środowisku miejskim dla przedsiębiorców.
 • Powołamy Gdyńską Radę Współpracy z Przedsiębiorcami – ciało konsultacyjne tworzone wspólnie z gdyńskimi przedsiębiorcami
 • Chcemy zmienić zasady współpracy z deweloperami i uporządkować współpracę miasta z nimi – miasto musi nauczyć się wykorzystywać ich potencjał. Obecnie, z powodu braku innych inwestycji miasto jest uzależnione od deweloperów
 • Rozwiniemy innowacyjność w Gdyni: Stworzymy projekty realnego wsparcia dla Start-up’ów, przeprowadzimy audyt działalności Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przygotujemy nową politykę przyciągania projektów badawczo-rozwojowych do Gdyni
  i wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Stworzymy sprawną, otwartą na przedsiębiorców i przyjazną obsługę administracyjną.
 • Doprowadzimy do pełnej transparentności przetargów dotyczących dzierżawy gruntów pod działalność sezonową
 • Zainicjujemy inwestycje w infrastrukturę na ul. Hutniczej i w jej otoczeniu. Tereny te są gospodarczym zapleczem portu. Przestrzeń ta potrzebuje nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, placów postojowych i generalnej modernizacji, która pozwoli na rozwój działających tam przedsiębiorców, a pracownikom zapewni sprawny dojazd
  i powrót z pracy
 • Rozwiniemy turystykę morską w Gdyni.
 • Chcemy, aby kluczowe inwestycje w każdej dzielnicy były realizowane we współpracy z Radami Dzielnic. Potrzebna jest reforma Rad Dzielnic i mocniejsze ich umocowanie w strukturze legislacyjnej i decyzyjnej miasta w trakcie przygotowywania inwestycji.
 • Doprowadzimy do nadania Drodze Czerwonej priorytetu realizacyjnego – oznacza to zdynamizowanie rozmów na wszystkich szczeblach władzy
 • Realnie skomunikujemy północne i zachodnie dzielnice Gdyni oraz nowe osiedla w sąsiednich gminach z centrum naszego miasta, aby zlikwidować korki
 • Wybudujemy obwodnicę Witomina wraz ze ścieżkami rowerowymi
 • Zrealizujemy bezkolizyjne przejazdy kolejowe w ciągach ulic Północnej i Puckiej
 • Połączymy Oksywie ze Śródmieściem tunelem
 • Rozwiniemy lub doprowadzimy do wymiany systemu TRISTAR oraz do jego integracji z aplikacjami typu jakdojade.pl z możliwością śledzenia pojazdów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym (tak, jak np. w Warszawie)
 • Odzyskamy przestrzeń miasta dla pieszych: będziemy promować tworzenie woonerfów, stref zamieszkania i uporządkowania stref płatnego parkowania w mieście
 • Przeprowadzimy audyt rozwiązań w zakresie ruchu i bezpieczeństwa drogowego: rozwiążemy absurdy drogowe (np. korektę pasów drogowych na ul. Wielkopolskiej przy stacji PKM Gdynia Karwiny, wprowadzimy rondo na skrzyżowaniu ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej i na skrzyżowaniu Pustek Cisowskich z Demptowem)
 • Wprowadzimy bezwarunkowe darmowe parkowanie w Gdyni w weekendy
 • Stworzymy plan strategii rozwoju terenów wzdłuż Alei Zwycięstwa, która powinna być wizytówką miasta. Zaproponujemy nowoczesne budynki o charakterze modernistycznym od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do PPNT, od PPNT do SKM Wzgórze św. Maksymiliana. Obecni mieszkańcy tych terenów muszą otrzymać konkretne propozycje rozwiązania ich statusu życia na tych terenach.
 • Doprowadzimy do rozbudowy linii kolejowej nr 201– jest to kluczowa inwestycja dla rozwoju portu
 • Doprowadzimy do pełnej transparentności przetargów dotyczących dzierżawy gruntów pod działalność sezonową
 • Zreorganizujemy komórki Urzędu Miasta, aby sprawnie realizować inwestycje drogowe, w sposób, który nie paraliżuje miasta.
 • Zapewnimy spójność tras rowerowych, zweryfikujemy dotychczasowe trasy, poprawimy ich bezpieczeństwo
 • Uporządkujemy formy postoju hulajnóg elektrycznych w mieście
 • Uregulujemy trasy dojazdu TIR-ów do portu i organizację infrastruktury postojowej na czas ich oczekiwania na wjazd do portu
 • Będziemy współpracować z sąsiednimi gminami w zakresie darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży w obrębie dwóch i więcej gmin.
 • Wszystkie buspasy będą dostępne dla motocyklistów, a ich parkowanie w mieście będzie bezpłatne
 • Przestrzeń miasta
 • Plac Wolnej Ukrainy stanie się żywym miejscem z małą gastronomią i ogródkami, aby był przestrzenią przyjazną do spędzania czasu wolnego.
 • Podniesiemy rangę plastyka miejskiego, aby móc zachować spójność estetyczną Gdyni
 • Przywrócimy życie w Śródmieściu Gdyni. Śródmieście potrzebuje wizji, konsekwencji i wsparcia dla upadających biznesów. Przywrócimy życie na ul. Świętojańskiej i terenów wokół niej: na ul. 10-lutego, Abrahama, Starowiejskiej, Skwerze Kościuszki i Władysława IV. Proponujemy projekt ulg z tytułu prowadzenia ogródków gastronomicznych dla branży gastronomicznej przez okres 3 lat (również całorocznych z nagrzewnicami i ciepłymi przekąskami). Doprowadzimy do pobudzenia życia w Śródmieściu, stworzymy ofertę dla mieszkańców innych dzielnic, aby odwiedzali centrum, integrowali się, budowali tutaj swoje poczucie dumy z zamieszkiwania w Gdyni. Chcemy organizować nowe wydarzenia związane ze Śródmieściem
 • Będziemy budować nowoczesne, ekologiczne i tanie w utrzymaniu mieszkania komunalne
 • Wdrożymy w Gdyni projekt mieszkań społecznych przekazywanych do „samoremontu”
 • Stworzymy w Gdyńskich Halach Targowych food hall: miejsce, które odda nadmorski, marynarski charakter miasta, gdzie będzie można poznać smaki z całego świata, poznawać nie tylko produkty od lokalnych gospodarzy, ale także kuchnie z całego świata.
 • Zreorganizujemy Straż Miejską w Gdyni – będziemy dążyć do współpracy z Policją i podniesienia efektywności działań Straży Miejskiej w dzielnicach.
 • Imprezy masowe
 • Odzyskamy miasto dla Gdynian – imprezy masowe jak biegi i imprezy w centrum powinny odbywać się w sposób, który nie paraliżuje miasta.
 • Zintensyfikujemy starania w zakresie rozwoju:
 • imprez sportowych wokół sportów wodnych
 • promocji zimowych aktywności nad wodą (rozwój infrastruktury nadwodnej i promocji Gdyni jako polskiego centrum morsowania
 • Lokalna społeczność
 • SENIORZY
 • Wdrożymy programy współpracy międzypokoleniowej młodzieży z seniorami.
 • Stworzymy cykliczne kursy w zakresie bezpieczeństwa w sieci i wrażliwości na internetowe oszustwa
 • DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Stworzymy miejsca do spędzania czasu dla młodzieży – jakościowe, bezpieczne i atrakcyjne. Chcemy rozwijać poczucie przynależności młodzieży do Gdyni, jej satysfakcji i integracji z miastem, a nie w ościennych lokalizacjach (młodzi ludzie chcą w dorosłym życiu żyć tam, gdzie mają swoją społeczność – w swoim środowisku, z którym czują się związani, gdzie mają przyjaciół i dobre skojarzenia)
 • Stworzymy nową formę integracji młodzieży wokół miasta Gdynia (np. w formie nowej Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieżowych Rad Dzielnic
 • Stworzymy interaktywną mapę młodzieżowych atrakcji, dostępną w formie aplikacji na telefon, która promowałaby wydarzenia atrakcyjne dla młodych
 • OSOBY Z OGRANICZENIAMI RUCHOWYMI
 • Chcemy, aby wydarzenia były tworzone ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi, aby osoby te zawsze mogły być również zaangażowane w różne aspekty życia miasta.
 • Zapewnimy dla tej grupy odpowiednią opiekę zdrowotną i programy celowane w ich potrzeby zdrowotne i socjalne
 • Chcemy, aby Arka Gdynia była klubem bliskim mieszkańcom, realizowała szereg projektów edukacyjnych, społecznych, budujących społeczność młodych, wysportowanych ludzi – projekt, dzięki któremu w Gdyni realizowane będą projekty prozdrowotne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
 • Stworzymy w Gdyni ogólnodostępny stadion lekkoatletyczny na północy Gdyni
 • Chcemy łączyć biznes ze sportem – miasto aktywnie działa na rzecz sponsoringu sportu przez przedsiębiorstwa – promuje kluby i inicjatyw sportowe w środowisku biznesu
 • Miasto będzie aktywnie promowało społecznie ważne, regularne aktywności na świeżym powietrzu, jak np. porządkowanie przestrzeni (na wzór sprzątania świata)
 • Lokalna społeczność
 • Będziemy wspierać sporty niszowe, które rozwijają się w naszym mieście: hokej, rugby, rugby kobiet, żeglarstwo w każdym wymiarze.
 • Będziemy skutecznie działać na rzecz organizacji żeglarskich imprez rangi międzynarodowej przy wsparciu Polskiego Związku Żeglarskiego
 • Zapewnimy finansowane przez miasto programy sportowe dla młodzieży korzystającej z gdyńskich orlików – treningi prowadzone przez trenerów na boiskach
 • Rozwiniemy szkolne sekcje sportowe
 • Zmodernizujemy zaplecze dla gdyńskich Morsów (w tym odnowa biologiczna i sauny)
 • Będziemy efektywnie promować ruch i sport wśród dzieci i młodzieży (jak np. sportowe środy we Francji)
 • Będziemy skutecznie i regularnie pozyskiwać fundusze unijne na projekty edukacyjne w Gdyni
 • Otworzymy sale gimnastyczne w czasie przerw – umożliwimy młodzieży aktywne spędzanie tego czasu. Doprowadzimy do wystawienia stołów do tenisa stołowego na korytarze. Chcemy wypuścić młodzież na świeże powietrze podczas przerw.
 • Otworzymy szkoły na zewnątrz w czasie długich przerw przez cały rok
 • Zastąpimy dzwonki w szkole przyjazną melodią
 • Reaktywujemy zajęcia SKS
 • Stworzymy platformę kontaktową dla przedsiębiorców, szkół średnich i uczelni wyższych. Biuro karier łączące firmy i uczelnie. Miasto powinno być gospodarzem takich kontaktów na poziomie strategicznym, szczególnie w aspekcie tego, co jest związane z gospodarką morską.
 • Stworzymy zajęcia pozwalające zagospodarować czas dla dzieci klas 1-3, kończące w szkołach publicznych zajęcia ok godz. 12
 • Zapewnimy szafki szkolne wszystkim dzieciom szczególnie w szkołach podstawowych, aby dzieci nie nosiły ciężkich książek do szkoły
 • Zainicjujemy współpracę szkół z klubami sportowymi w zakresie organizowania zajęć dodatkowych.
 • Stworzymy projekt mentoringu dla najwybitniejszych uczniów we współpracy z uczelniami wyższymi i biznesem
 • Będziemy stale prowadzić ankiety wśród dyrektorów i nauczycieli w zakresie ich potrzeb dokształcania
 • Zorganizujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także szkolenia dla nauczycieli, aby mieli kompetencje dostrzegania sygnałów kryzysów u młodych,
 • Będziemy promować szkolenie ustawiczne, również w formie doszkalania w ramach projektu nauka przez całe życie
 • Przeprowadzimy akcję Ogarnij Hejt w szkołach, polegającą na zorganizowaniu w porozumieniu z instytutem Lema prelekcji w szkołach na temat hejtu
 • Chcemy rozwijać kompetencje przyszłości wśród młodzieży. Zainicjujemy współpracę z firmami i uczelniami w zakresie nauki o nowych technologiach i sztucznej inteligencji. Będziemy rozpowszechniać wiedzę wśród nauczycieli i uczniów o najnowocześniejszych narzędziach technologicznych oraz o sztucznej inteligencji, poprzez prowadzenie cyklu szkoleń.
 • Stworzymy grupy pomocy uczniowskiej – od uczniów dla uczniów. Dla uczniów organizatorów zapewnimy nagrody finansowane przez miasto – kolonie, dodatkowe zajęcia, nagrody rzeczowe, stypendia dla najaktywniejszych
 • Będziemy przeciwdziałać likwidacji szkół
 • Będziemy promować MDK i YMCA na social mediach, targach szkół, będziemy zabiegać o prowadzenie w nich nowoczesnych, niesztampowych zajęć opartych na ankietach, przeprowadzanych wśród uczniów
 • Będziemy zabiegać o rozwój współpracy gdyńskich uczelni wyższych, aby było możliwe stworzenie silnego ośrodka akademickiego – współpraca badawcza, rozwój potencjału
 • Będziemy co roku rozdawać dzieciom odblaski
 • Będziemy edukować uczniów pod kątem zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Wprowadzimy do szkolnych stołówek posiłki dla dzieci z alergiami.
 • Chcemy profilować klasy i tworzyć więcej praktyk dla techników, stymulować współpracę z uczelniami wyższymi
 • Będziemy z pełną determinacją dążyć do ograniczenia działalności strzelnicy Playground w Kolibkach, jej przeniesienia w inne miejsce lub likwidacji w przypadku dalszego nieuwzględniania wniosków mieszkańców okolicznych osiedli.
 • Wprowadzić projekty dofinansowania przydomowych i osiedlowych mini elektrowni wiatrowych oraz promować Odnawialne Źródła Energii
 • Będziemy promować zakładanie łąk miejskich z domkami dla owadów
 • Chcemy edukacji właścicieli psów z zakresu przepisów o opiece nad nimi oraz zasadności prowadzenia ich na smyczy w lesie
 • Zbudujemy ścieżki edukacyjne na trasach w TPK i pomosty widokowe w miejscach, gdzie można obserwować dziką przyrodę nie ingerując w ekosystem
 • Będziemy promować proekologiczne rozwiązania, wśród których może być projekt zapewnienia dostępu do wody bez plastikowych opakowań.
 • Zmienimy formę działalności Eko Patrolu: chcemy, aby była to instytucja działająca dla mieszkańców i, aby realnie działała na rzecz ekologii, a nie na rzecz Urzędu Miasta
 • Sprawimy, że Gdynia będzie ponownie przyjazna czworonogom
 • Rozwiążemy problem dzików na terenach mieszkalnych (np. wprowadzimy zagrody pułapki, aby sukcesywnie wyłapywać i wywozić dziki zamiast ich odstrzału)
 • Wprowadzimy zajęcia edukacyjne w zakresie ekologii

Fill Out the Form and Get a

Masz do nas pytanie?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec quam vitae tellus malesuada vehicula. Mauris interdum erat non mauris commodo, eu aliquam tortor viverra. Fusce ac arcu non velit ultricies lacinia et vel libero. Aliquam vitae aliquet diam, vitae posuere felis. Donec iaculis dui sit amet purus sollicitudin, id pellentesque ex commodo. Ut nisl dui, blandit et suscipit et, suscipit eget turpis. Quisque in sapien ante. Quisque ultricies, dui et egestas cursus, nisl augue blandit tortor, ac congue ante est ut odio. Maecenas vitae eros quis tortor convallis luctus. Mauris nec elementum ante, sit amet mattis nisl. Aenean dapibus bibendum nisl ut bibendum.